Events Regaty Konstytucyjne 2023

Back
From
05
May 2023
To
07
May 2023
Poland ----
Chojnicki Klub Zeglarski
Poland

Regaty Konstytucyjne 2023

Club

Chojnicki Klub Zeglarski

Chojnicki Klub Zeglarski
Poland ----
Poland
53.74, 53.74
ul. Rybacka 1, Charzykowy
89-606
+48 523 988